Wingspan

625.00kr

I Wingspan ska du locka till dig fåglar av olika sorter till ditt reservat med hjälpa av mat i rätt mängd och sort. Du får poäng genom de olika omgångarna på olika sätt, efter hur många ägg i fåglars bo, vilken typ av fågel det är osv. Varje omgång kan du spela ut nya fåglar, få dem att lägga ägg, eller ordna mer mat.

Läs mer