Latest Past Evenemang

Age Of Sigmar på uppstartsmöte

Vi startar en ny slowgrowkampanj med 500pts monterat oktober och ökar med 250pts per månad. Vi kommer arrangera spel på tisdagar och lördagar varje vecka. Ett perfekt format att lära sig reglerna och hinna måla klart utan alltför mycket press. Absolut inga förkunskapkrav!  

Gratis