Inlägget gjort

Julkalender 9 december

Spread the love

greratdalmutiGreat dalmuti card game
Jag tror detta är spelet som kommer på första plats i antalet spelade spelomgångar efter varandra i rad. Några av mina vänner kallar spelet för hattspelet då jag ibland har med mig hattar i olika former för att visa hur det går i spelet.

Spelet är väldigt enkelt, det är en kortlek med värden mellan 1 -12 och det är lika många kort som valören, alltså en etta upp till tolv stycken av valören 12. Det handlar sedan om att bli av med sina kort och varje spelare måste lägga kort av lägre valör än den förra. Dessutom så måste man lägga lika många kort av en läge valör. T ex så om någon börkar med att lägga ut 3st nior så måste nästa spelare lägga ut 3st åttor eller lägre. Förutom de olika valörerna så finns det två stycken jokrar, dessa
kan man lägga med alla andra kort för att få mer av den valören.

För att  ytterligare göra det lite mer intressant så beroende på hur det gick
i den förra spelomgången så får du bonusar eller bestraffningar. De första
två personerna som gick ut först får begära skatt av de två som gick ut sist och näst sist.

På Lincon något år arrangerade vi Great dalmuti dygnet runt.

Jonas Elimää
Norrköpings brädspelscafé

Kommentera